COLOPEC I

In de COLOPEC I trial wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in het voorkomen van peritonitis carcinomatosa bij patienten met colon carcinoom met een hoog risico op peritonitis carcinomatosa. De COLOPEC I trial is een multicenter studie waaraan alle negen Nederlandse HIPEC ziekenhuizen deelnemen. De COLOPEC I trial is een initiatief van de Nederlandse HIPEC werkgroep, het Academisch Medisch Centrum en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

Coƶrdinerend onderzoeker
Lotje Klaver Arts-Onderzoeker Heelkunde
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Emailadres: c.e.klaver@amc.uva.nl