CAIRO6

In de CAIRO6 studie wordt de waarde van perioperatieve systemische therapie onderzocht voor patiënten die cytoreductieve chirurgie met HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom.

Project documenten:
protocol-versie-5.pdf
Coƶrdinerend onderzoeker
Koen Rovers Arts-Onderzoeker Heelkunde
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Emailadres: koen.rovers@catharinaziekenhuis.nl