Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die door de DPOG worden uitgevoerd.

CAIRO6

In de CAIRO6 studie wordt de waarde van perioperatieve systemische therapie onderzocht voor patiënten die cytoreductieve chirurgie met HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom. ...

Lees meer
OVHIPEC

De OVHIPEC studie onderzoekt de additionele waarde van HIPEC bij patiënten die cytoreductieve chirurgie ondergaan voor het stadium III ovariumcarcinoom ...

Lees meer
COLOPEC I

In de COLOPEC I trial wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in het voorkomen van peritonitis carcinomatosa bij patienten m...

Lees meer
PERISCOPE I

In de PERISCOPE I studie wordt de veiligheid, verdraagbaarheid en haalbaarheid van gastrectomie met cytoreductieve chirurgie en HIPEC onderzocht als primaire behandeling voor maagkanker met tumorpo...

Lees meer