Stichting Dutch Peritoneal Oncology Group

 

Doelstellingen:

 

Actueel beleidsplan:

 

Bestuurssamenstelling:

 

Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige beloning van de bestuurders of andere personen; slechts aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

Uitgeoefende activiteiten:

 

 

 

 

Financiele balans DPOG – 01/09/2016 t/m 01/07/2018

In kas op 01/09/2016

€ 11.053,-

 

 

Inkomsten

 

Ledenbijdrage Medisch Spectrum Twente

€ 1000,-

Ledenbijdrage AVL-NKI

€ 1000,-

Ledenbijdrage UMC Utrecht

€ 1000,-

Ledenbijdrage Radboudumc

€ 1000,-

Inkomsten 5D-congres

€ 5344,-

Totaal inkomsten

€ 9344,-

Uitgaven

 

Bancaire kosten

€ 110,-

Logo DPOG

€ 302,-

Website

€ 1161,-

Cross internet

€ 1742,-

DPOG-Washington

€ 3057,-

Totaal uitgaven

€ 6372,-

 

 

In kas op 01/07/2018

€ 14.025,-