Stichting Dutch Peritoneal Oncology Group

 

Doelstellingen:

 

Actueel beleidsplan:

 

Bestuurssamenstelling:

 

Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige beloning van de bestuurders of andere personen; slechts aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

Uitgeoefende activiteiten:

 

 Financiele balans DPOG – 01.07.2018 t/m 01.01.2021

   
 In kas op 01.07.2018 € 14.025,-
   
 Inkomsten  
 5D-congres € 5900,-
 Totaal inkomsten € 5900,-
   
 Uitgaven  
 PSOGI congress € 2896,-
 Cross internet (website) € 717,-
 Inauguratie prof. dr. Ignace H.J.T. de Hingh € 750,-
 Bancaire kosten € 750,-
 Totaal uitgaven € 442,-
   
 In kas op 01.01.2021 € 15.120,-